Een beëdigd vertaler is een vertaler die bij wet gerechtigd documenten te vertalen waarvoor doorgaans een beëdiging is vereist, zoals documenten met een officiële of juridische status. Enkele voorbeelden hiervan zijn akten, bewijsstukken in rechtszaken, diploma’s, getuigschriften, testamenten, statuten, octrooien, bankgaranties. In Nederland is een beëdigd vertaler een vertaler die staat ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers en daartoe een eed heeft afgelegd bij de rechtbank.