Vertalingen

Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is een vertaler die bij wet gerechtigd documenten te vertalen waarvoor doorgaans een beëdiging is vereist, zoals documenten met een officiële of juridische status. Enkele voorbeelden hiervan zijn akten, bewijsstukken in rechtszaken, diploma's, getuigschriften, testamenten, statuten, octrooien, bankgaranties. In Nederland is een beëdigd vertaler een vertaler die staat ingeschreven in het register [...]

Wat is een beëdigd vertaler?

Vertalen jullie ook naar andere talen?

Natuurlijk doen wij dat, ook als u documenten uit andere Arabische lidstaten wilt kunt u bij Arabika terecht. En natuurlijk vertalen wij uniform tussen het Arabisch, Nederland, Frans, Spaans en Engels.

Vertalen jullie ook naar andere talen?
Ga naar de bovenkant